VOWA zoekt werkgevers

20 September 2022

Gezocht: werkgevers met ambities, doorzettingsvermogen en een lange adem die
het verschil willen maken op de arbeidsmarkt!

Voor veel werkgevers is het een hoofdpijndossier: Waar vind je nog geschikte werknemers? We bevinden ons in een bewogen tijdperk. Economische opgaven staan onder druk. Beroepen veranderen in rap tempo, de bevolking vergrijst en op dit moment is er een groot gebrek aan werknemers in 70 procent van de sectoren. De energietransitie, de woningbouwopgave en digitalisering brengen grote verschuivingen in werkgelegenheid tussen sectoren en veranderingen in de aard en inhoud van het werk met zich mee. De vraag van werkgevers sluit niet meer aan op het aanbod vanuit het onderwijs en de arbeidsmarkt. Om de problemen van nu niet de problemen van de toekomst te laten zijn is het nodig om in actie te komen! Wil jij ook iets doen om de arbeidsmarkt te verbeteren? Om samen een slag te slaan en te werken aan gerichter onderwijs? Wil je het verschil maken en ook één van de bedrijven zijn waar leerlingen na en tijdens hun studie graag komen werken? Dan nodigen wij jou graag uit!

Wij nodigen jou uit om deel te nemen aan één van de sectortafels, waar ondernemers en het onderwijs, ondersteunt door de gemeente met elkaar in gesprek gaan en komen tot gemeenschappelijke ambities en doelen. Deze doelen worden vervolgens vertaald naar concrete acties die we borgen en uitvoeren.

Wie schuift daar aan?
Om echt het verschil te maken is het belangrijk dat je weet wat er van je wordt verwacht wanneer je deelneemt aan de sectortafel. We willen praten, maar vooral ook doen! Dat betekent dat we op zoek zijn naar ondernemers die zich voor langere tijd willen committeren en de slagkracht hebben om dingen in beweging te brengen. De sectortafel bestaat uit meerdere ondernemers (beslissingsbevoegden) uit dezelfde branche vanuit de arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland. Ook het onderwijs is vertegenwoordigt aan deze tafel. We bekijken vooraf welke onderwijspartijen relevant zijn voor de bewuste sector. Vanuit de gemeente sluit een beleidsmedewerker of strategisch adviseur van economische zaken, onderwijs of participatie aan. De 3 O’s worden dus samengebracht aan deze tafel.

Waar gaat het over aan de sectortafel?
In de eerste plaats bepalen de deelnemers aan de sectortafel gezamenlijk de ambities en doelen. Hiermee zorg je dat deze aansluiten op de behoefte van jouw bedrijf en daar pluk je dan uiteindelijk ook de vruchten van. Hieronder worden een aantal voorbeelden van onderwerpen genoemd:

Informatie verzamelen en verstrekken

  1. Bij elkaar op bezoek, kennis uitwisselen
  2. Bundelen van vragen, massa maken door gelijke vragen van meerdere werkgevers op te tellen
  3. Medewerkers uitwisselen tussen bedrijven en bedrijven-onderwijs
  4. Profileren van de sector op de arbeidsmarkt
  5. Planmatig organiseren uitwisseling onderwijs-bedrijfsleven
  6. Opleidingsaanbod per sector in kaart brengen en daarop sturen: krijg je wat je nodig hebt? Wat
    ontbreekt en wat kun/ga je daaraan doen?
  7. Zijn nieuwe opleidingen nodig?

Hoeveel tijd kost het mij?
Een verandering van de huidige situatie en anticiperen op de toekomst vraagt om inzet en actie; dat kost tijd, geld en energie. Deze inspanningen zijn wel hoognodig om de uitdagingen van nu en in de toekomst het hoofd te kunnen blijven bieden. Tijdens de eerste bijeenkomsten van de sectortafel wordt gezamenlijk bepaald wat er nodig is; hoe vaak jullie bij elkaar komen en hoe acties tot uitvoering worden gebracht. Instappen aan de sectortafel betekent meedoen in woorden en daden en voor een langere periode. Alleen dan komen we tot resultaten, waar je als bedrijf uiteindelijk ook van profiteert.

Interesse om deel te nemen aan deze sectortafels? Meld je dan hier per e-mail aan!