Voetgangerszone Zuideinde

06 April 2021

In de zomerperiode geldt er op zaterdagen een voetgangerszone op het Zuideinde in Monnickendam. Dit verkeersverbod is ingesteld om de toeristen en bezoekers van de winkels op het Zuideinde ruim baan te geven. Dit betekent echter wel dat de bewoners van de Gooische Kaai en van dit gedeelte van het Zuideinde hun auto’s verder weg moeten parkeren en dat er in andere straten meer verkeer rijdt en geparkeerd wordt.

De gemeente heeft daarom mede op verzoek van de bewoners en door de vaak hoge parkeerdruk besloten de periode waarop er een voetgangerszone is ingesteld op het Zuideinde te bekorten met twee maanden. De voetgangerszone op het Zuideinde wordt bij wijze van proef dit jaar ingesteld van 1 mei tot en met 28 augustus. Tussentijds en na afloop wordt er geëvalueerd hoe de verkeerssituatie is en hoe het parkeren gaat. Op basis van de evaluatie wordt de situatie in 2022 opnieuw bekeken. Gemeente Waterland hoort ook graag van ondernemers hoe zij vinden dat het gaat. Vragen, opmerkingen en aandachtspunten kunnen worden gemaild naar verkeer@waterland.nl. Ook kan er contact worden opgenomen met N. Zwaag op 0299-658 632.