Kennismaking wethouder Economische Zaken

01 February 2021

Op donderdag 28 januari had het bestuur van Ondernemend Waterland (OW) via Teams een kennismakingsgesprek met de nieuwe wethouder Economische Zaken, Marieke van Dijk. Het was een prima overleg waarbij de wethouder geïnteresseerd heeft aangehoord wie Ondernemend Waterland is en wat zij doet. Ook de wethouder heeft zich voorgesteld en OW is blij dat er weer een wethouder aan het stuur zich bij Economische Zaken.

In het gesprek werd de nieuwe structuur van Ondernemend Waterland uitgelegd, waarna Sjuul iets heeft verteld over de Waterlandbon en André meer informatie heeft gegeven over de contacten met de VOWA.

Marieke gaf aan dat zij graag van Ondernemend Waterland hoort wat er speelt bij de ondernemers. De speerpunten van OW in relatie tot de gemeente zijn toegelicht:

  • Goed contact houden 4x per jaar.
  • Focus op een goed ondernemersklimaat, ruimte voor ondernemers, in stand houden detailhandel en de bereikbaarheid.
  • Houd uitgaven die de gemeente Waterland doet bij voorkeur binnen de gemeente onder de lokale ondernemers.


Voor punt 2 is gesproken over de transformatie van het Galgeriet, enerzijds een groot verlies aan bedrijfsruimte, anderzijds kansen voor ondernemers. OW heeft de wethouder gevraagd om ruimte voor ondernemers onder de aandacht te houden bij de transformatie van het Galgeriet. We hopen allen dat we bij een volgend overleg over 8 à 9 weken elkaar in het echt kunnen ontmoeten in plaats van online.