Algemene Ledenvergadering & Zomerborrel

26 June 2024

Ondernemend Waterland nodigt haar leden en hun partner uit voor de Algemene Ledenvergadering i.c.m. de zomerborrel op woensdag 26 juni in Stadscafé de Dam.

Vanaf 18 uur: inloop met een hapje en een drankje
18.45 uur: aanvang ALV:

 1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Vaststelling notulen ALV 11 mei 2023
  • Zie bijlage
 4. Kort jaarverslag en aandachtspunten voor 2024-2025
 5. Financieel verslag 2023 en begroting 2024
  • Zie bijlage
 6. Kascommissie en decharge bestuur voor 2023
 7. Bestuurssamenstelling
  • Aftredend: John Dekker
  • Voordracht kandidaat-bestuurslid: Erik de Jongh
 8. Rondvraag

Aansluitend een korte presentatie van de nieuwe eigenaren van Stadscafé de Dam & Woeste Willem. Daarna is er gelegenheid gezellig na te borrelen met een hapje en een drankje. Einde circa 20.30 uur.